Forside    Prosjekter    Forestillinger    Workshops    Om Teater Renü    Kontakt    
mnu_Prosjekter  

 analaura pe stylter

 Scenekunstprosjektet TSANTSA

TSANTSA er et flerkulturelt scenekunstprosjekt i regi av Teater Renü (Norge, Chile) i samarbeid med ...[la mueca] (Mexico). Prosjektet ble gjennomført høsten 2003 og våren 2004 og bestod av en 7 måners lang turne i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Grønland, Færøyene og Nordvest-Russland. 

Scenekunstprosjektet TSANTSA bestod av totalt 3 forestillinger og 4 workshops, men hovedproduktet var teaterforestillingen TSANTSA – et kjærlighetsrituale, som var en samproduksjon mellom Teater Renü og teateret ...la mueca. 

Totalt har prosjektet blitt fremført ca. 80 forskjellige steder med et tilsvarende antall lokale arrangører, og med over 20.000 tilbakelagte kilometer. Samlet har det blitt fremført 139 forestillinger og workshops med et samlet publikum/antall deltakere på 10.839.

Prosjektet var støttet økonomisk av Fond for fri scenekunst (Norsk Kulturråd), Styringsgruppen for nordisk børne- og ungdomskultur (BUK), Nordisk Kulturfond, NordScen , Barentssekretariatet, Fond for utøvende kunstnere og en rekke kommuner og fylkeskommuner.

Scenekunstlaboratorium

 
Etnisk Scenekunstlaboratorium

Prosjektets formål er å tilrettelegge for at urfolkskunstnere fra forskjellige steder i verden kan møtes og utveksle erfaringer og kunnskap gjennom workshops og "work in progress". Prosjektleder er Teater Renü.

Første samling fant sted på Odin Teatret i Holstebro, Danmark i uke 41-2 i 2005. På samlingen deltok Miguel Utreras (Mapuche), Toril Johansen (Sámi), Erninguak Poulsen (Inuit), Valentina Sergeevna Zganich (Nenets), Olga Mikhajlovna Kotsubanskaja (Komi) og Else Marie Laukvik (Denmark) som hadde medansvar for regien.

Du kan lese mer om prosjektets deltakere [her], og se bilder fra den felles forestillingen fra første samling [her].

Prosjektet er delfinansiert av Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond og Nordscen (the Nordic Center for the Performing Arts).

 

© Teater Renü, 3656 ATRÅ, Norge  tlf/fax 35090230,  e-post: mail@renu.no Utviket av ProgNett AS