Forside    Prosjekter    Forestillinger    Workshops    Om Teater Renü    Kontakt    

Kulturell byttehandel
- workshop med utveksling og kulturmøter -

kulturell byttehandel I eldre tradisjoner var musikken, sangen, dansen og fortellingen en naturlig og uatskillelig del av våre liv.

Formålet med "kulturelle byttehandler" er å la forskjeller og likheter mellom forskjellige kulturer få lov til å blomstre. I workshopen inngår musikk, lek, eventyr, regler og sangleker som er utviklet for å stimulere kreativiteten, musikaliteten, motorikken og språket vårt. Dette kurset blir arrangert i samarbeid med Tippe Molsted, som er sanger, danser og forteller. Fokuset ligger på at deltagerne får oppleve gleden og samværet omkring fortellinger og sanger. Gjennom øvelsene gjøres sanglekene og eventyrene til deltagernes eget materiale, slik at de kan bruke det for seg selv eller i samvær med andre på egne betingelser.

Sanger, sangleker og fortellinger kan gi oss rammer som skaper trygghet, gjenkjennelse og identifikasjon. De kan utrykke følelser, stemninger eller temaer som ellers kan være vanskelige å få frem.

Kurset tilpasses den situasjon og de menneskene som er med som deltagere.

© Teater Renü, 3656 ATRÅ, Norge  tlf/fax 35090230,  e-post: mail@renu.no Utviket av ProgNett AS