Forside    Prosjekter    Forestillinger    Workshops    Om Teater Renü    Kontakt    

Workshop - spesialskoler
- om fantasi, kreativitet og skaperglede -

hjerte Gjennom en årrekke har Teater Renü utviklet teknikker til bruk ved samarbeid med spesialskoler som Skjern Prosjektskole og Center for Døvblinde i Danmark.  Under slike samarbeid brukes teater og scenekunst som en base for å finne frem til myter og fortellinger, som fremhever den enkeltes kvaliteter, personlighet og styrke. Barn og unges fantasi og kreative evner stimuleres ved bruk av musikk, lek, bevegelse og det mytiske språk. Workshopen munner ut i en forestilling, som blir en levende historie som deltagerne selv skaper med sin karakterer - dyr, personer og fabelfigurer fra kjente eventyr og myter veves inn i fortellingen. Slik blir forestillingen et speil på den indre prosess som er satt i gang under workshopen. Utgangspunktet ligger i barnas og de unges individuelle evner og interesser, og gleden ved å ta del i samværet.

Ut fra en historie begynner vi på et gruppearbeid, der vår kreativitet og fantasi veves inn. Gjennom å anvende forskjellige arbeidsformer, legges det vekt på å stimulere deltagernes sanser og det å oppleve det spesielle og unike i ved små dagligdagse ting og hendelser, skjønnheten bak det umiddelbare.

Vi kan forestille oss at vi har vært på en reise, og at vi kommer tilbake med en koffert full av små historier, hvori det er mulig å fange våre blikk, bevegelser, rytme, sanser og følelser. Det blir som om vi finner det som gjemmer seg bak en liten ting som havet har skylt opp på stranden. Det magiske vender tilbake til livet, når det fylles med vår fantasi.

Passer for: Barn/unge ved spesialskoler
Varighet: Etter avtale


© Teater Renü, 3656 ATRÅ, Norge  tlf/fax 35090230,  e-post: mail@renu.no Utviket av ProgNett AS