Forside    Prosjekter    Forestillinger    Workshops    Om Teater Renü    Kontakt    

Musikk - sang - stemme
 - workshop med musikalsk happening -

Vi kan alle improvisere med musikk, sang og stemme. På verkstedet beveger vi oss fra stemmeøvelser, via sang og rytmusikkverkstedme til bruk av enkle musikkinstrumenter.
Gjennom musikk og lek utvikler man språket, kreativiteten, intuisjonen, musikaliteten og motorikken – dette gir oss større selvtillit og mot.

Det er først når man blir eldre at musikken blir noe uten for oss selv. Alle mennesker kan utrykke seg ved hjelp av grunnelementene i musikalsk kommunikasjon. Allerede som spedbarn brukte vi disse elementene i vår kommunikasjon med omverden; intonasjon, lydstyrke, timing og klangfarge. Vi kan lære oss å bruke musikk som et kommunikasjonsmiddel i vårt møte med andre mennesker. 

Passer for: Barn/unge
Varighet: Etter avtale

© Teater Renü, 3656 ATRÅ, Norge  tlf/fax 35090230,  e-post: mail@renu.no Utviket av ProgNett AS