Forside    Prosjekter    Forestillinger    Workshops    Om Teater Renü    Kontakt    

Myter og fortellinger
 - workshop om fortellerkunst -

Myter og fortellinger er viktige kulturbærere i mange kulturer. I de indianske kulturer brukes de oftemaiz til å utvikle barns fantasi og kreative evner. På workshopen vil vi eksperimentere med noen myter og fortellinger, og omsette dem til levende historier og karakterer - dyr, personer og fabelfigurer. Utgangspunktet ligger i barnas individuelle evner og interesser. Leker og tradisjoner fra forskjellige kulmiguel4turer står også sentralt i kursets innhold. Enkle rekvisita blir brukt – noe som barna selv kan skape og føle tilhørighet til. Utøverene har med masker og instrumenter.


Det er mulig å velge en tradisjonell myte eller fortelling fra ens eget hjemsted eller kultur som utgangspunkt for verkstedet.

Hver gang vi skaper noe fra vår indre fantasi og fra våres hjerter, åpner vi et nytt vindu.

Passer for: Barn/unge
Varighet: Etter avtale

© Teater Renü, 3656 ATRÅ, Norge  tlf/fax 35090230,  e-post: mail@renu.no Utviket av ProgNett AS